Dự án 3 Tầng Bắc Cường – Lào Cai

TP Lào Cai

Loại thang:

Vị trí lắp đặt: Trong nhà

Màu sắc: Vàng tráng gương